83. ROCZNICA TRAGICZNEGO WRZEŚNIA1939 R.

01 października 2022, 22:54

head_img

W dniu 11 września 2022 r. o godzinie 12:00 w Sanktuarium Matki Bożej w Szczaworyżu rozpoczęła msza św. upamiętniająca Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy 83 lata temu we wrześniu 1939 r. oddali swoje życie za ojczyznę w bitwie pod Broniną i spoczywają na cmentarzu w Szczaworyżu. Mszę św. odprawił Ksiądz Proboszcz, a zarazem kustosz Sanktuarium Maryjnego w Szczaworyżu - Stanisław Kondrak. Czytania liturgiczne przeczytał Robert Osiński – historyk, regionalista. Homilie wygłosił ks. Tadeusz Pytel, który powiedział, że jesteśmy tu aby modlić się za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę i spoczęli na tej ziemi. Odrzucenie przez ludzi praw Bożych i stanowienie w ich miejsce praw ludzkich ignorujących Boże przykazania prowadzi do dramatów i wojen. Giną miliony niewinnych ludzi, a kolejne miliony cierpią, jak miało to miejsce w czasie II wojny światowej dodał na zakończenie kaznodzieja.

Pan kościelny Marek Kokosza otrzymał z rąk ppłk Radosława Kozielewicza specjalne wyróżnienie i pamiątkowy medal za wieloletnią opiekę nad grobami żołnierskimi na cmentarzu w Szczaworyżu.

Po zakończeniu mszy świętej miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej śp. plut. pchor. Mariana Zubrzyckiego, który poniósł śmierć z rąk żołnierzy niemieckich w dniu 10 września 1939 roku. Tablica jest usytuowana na terenie probostwa w Szczworyżu i widoczna z drogi krajowej nr 73.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej wszyscy uczestnicy udali się na cmentarz parafialny, gdzie przy mogiłach żołnierzy poległych we wrześniu 1939r. wartę honorową pełnili żołnierze z V Batalionu Strzelców Podhalańskich. Modlitwy przy kwaterach żołnierzy września 1939 r. poprowadził ks. Stanisław Kondrak Odbył się apel poległych i salwy honorowe w wykonaniu żołnierzy z V Batalionu Strzelców Podhalańskich. Żołnierze, goście i parafianie złożyli wieńce i wiązanki oraz zapalili znicze na mogiłach żołnierskich.

Obecność żołnierzy z Kompanii Reprezentacyjnej z Przemyśla, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 5 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz orkiestry wojskowej uświetniły w/w obchody. Na uroczystościach obecny był zastępca burmistrza gminy Busko-Zdrój – Pan Michał Maroński. W obchodach udział wzięli gen. bryg. Rafał Kowalik, płk Jarosław Molisak, szef zamiejscowego ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk mgr inż. Artur Gołębiowski – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju, ppłk Adam Kowalski – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu, Rycerze Kolumba, zuchy, harcerze i Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci”.

Krzysztof Dziarmaga

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

Niedziela:

  • godz. 8:00
  • godz. 10:00
  • godz. 12:00