Czuwanie Maryjne

14 sierpnia 2022, 09:59

head_img

Sierpniowe czuwanie modlitewne w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu za nami.

Czciciele Matki Bożej w dniu 10 sierpnia o godzinie 18:30 spotkali się na czuwaniu modlitewnym w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu. Odpowiadając na miłość Chrystusa, oddali cześć Matce Bożej i dali świadectwo prawdziwej wiary. Ołtarz główny z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, został udekorowany kwiatami i wiankami przyniesionymi przez mieszkańców parafii w Szczaworyżu. Ks. dr Andrzej Kawaśniewski zawsze podkreśla znaczenie gestu dekorowania świątyni kwiatami i zachęca aby były to kwiaty wyrosłe w przydomowych ogródkach i pielęgnowane z myślą o Matce Bożej. Modlitwę różańcową po dróżkach wokół kościoła poprowadził ks. proboszcz Stanisław Kondrak wspólnie z ks. dr. Andrzejem Kwaśniewskim, a rozważania tajemnic chwalebnych przygotowali parafianie z Sułkowic. W modlitwie różańcowej wzięli też udział Rycerze Kolumba, którzy nieśli wizerunek Matki Bożej. Trwające nieprzerwanie od maja 2016 roku czuwania modlitewne w Sanktuarium Matki Bożej w Szczaworyżu są przykładem żywej wiary parafian i świadectwem obecności Chrystusa w ich życiu. Parafianie i goście zgromadzeni na czuwaniu oprócz świadectwa i troski o życie duchowe parafii, sami uczestniczą w formacji, która doskonali ich serca i wlewa w nie wiele łask. W spotkaniach modlitewnych zawsze uczestniczy kilkadziesiąt czcicieli Matki Bożej, czasem jest nawet ponad 100 osób. Spotkania te uświadamiają nam, że wiarą warto żyć na co dzień, a nie tylko od święta. W czasie mszy świętej o godzinie 20:00 koncelebrowanej przez dziewięciu kapłanów homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Zwracając się do wszystkich uczestników mszy świętej zachęcił do jedności duchowej ze wszystkimi pielgrzymami, którzy w tym czasie z różnych stron Polski, udają się na Jasną Górę do Królowej Polski. Sierpień to czas historycznych rocznic i wspomnień szczególnych wydarzeń, które dzięki Matce Bożej miały dla nas Polaków szczęśliwe zakończenie. Jest rok 1920, wojna obronna, cała Polska broni wolności i wiary w Boga. Matka Boża przychyla się do próśb milionów Polaków , którzy na kolanach proszą swoją Matkę o pomoc. Na kartach naszej historii wydarzenia te zostały zapamiętane jako „Cud na Wisłą”. Polska powinna być dla nas ważna i powinniśmy w naszych modlitwach o niej pamiętać powiedział na zakończenie kaznodzieja. Uczestnicy czuwania we wspólnej modlitwie Apelem Jasnogórskim i w łączności z Jasną Górą wyrazili Matce Bożej wdzięczność za opiekę. Matka Boża całe ziemskie życie służyła planom Bożym. Za Jej przykładem, dawajmy wszędzie odważnie świadectwo naszej wiary, które wyzwoli nas od lęku, a za naszym przykładem pójdą inni. Ks. proboszcz Stanisław Kondrak podziękował wszystkim za udział w czuwaniu i wspólną modlitwę oraz zaprosił na kolejne czuwanie modlitewne, które odbędzie się 14 września o godzinie 18:30.

Krzysztof Dziarmaga

Foto: K.D.


 

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

Niedziela:

  • godz. 8:00
  • godz. 10:00
  • godz. 12:00