Pamięci Żołnierzy Września 1939 r.

15 września 2021, 22:16

head_img

 W dniu 12 września 2021 r. o godzinie 15:00 w Sanktuarium Matki Bożej w Szczaworyżu rozpoczęła Msza św. upamiętniająca żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 r. oddali swoje życie za ojczyznę i spoczywają na cmentarzu w Szczaworyżu. Mszę św. koncelebrowało dwóch prezbiterów, a przewodniczył ksiądz proboszcz, a zarazem kustosz Sanktuarium Maryjnego w Szczaworyżu - Stanisław Kondrak. Czytania liturgiczne przeczytał Robert Osiński – historyk, regionalista. Homilie wygłosił ks. Tadeusz Pytel. Dziś wspominamy 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jesteśmy tu aby modlić się za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę i spoczęli na tej ziemi. Odrzucenie przez człowieka praw Bożych zawsze sprowadza człowieka na bezdroża. Totalizm hitlerowski i stalinowski w ciągu 12 lat przez prowadzoną politykę i działania wojenne pozbawił życia 14 milionów ludzi. Byli wśród nich żołnierze, kobiety, dzieci i starcy. Tak się dzieje gdy człowiek odrzuca prawo Boże, a ustanawia swoje. Jan Paweł II pytał czy człowiek może odrzucić prawo Boże, dziedzictwo, które nas ukształtowało? Może – bo jest wolny, ale trzeba pamiętać jak to się kończy. Bóg nigdy nie zawodzi i zawsze przyjdzie nam z pomocą aby nas ocalić - dodał na zakończenie duszpasterz.

Powitani serdecznie przez księdza proboszcza przybyli na mszę:
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Jarosław Molisak,
Szef Sztabu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich – płk Marcin Dusza,
Dowódca V Batalionu Strzelców Podhalańskich – płk Marcin Zalewski wraz z pocztem sztandarowym i żołnierzami,
Starszy Podoficer Dowództwa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich – st. hor. szt. Andrzej Lo
zia,
Pan Robert Osiński – historyk regionalista – miłośnik tradycji podhalańskich,
Poczet sztandarowy grupy rekonstrukcji historycznej Pułk Żuławów Śmierci
,
Poczet sztandarowy Koła Armii Krajowej z Buska-Zdroju,
Harcerze z Hufca Pińczów wraz z Panią Komendant phm. Anną Steckiewicz
oraz Rycerze Kolumba z naszej parafii.

Oczywiście ks. Stanisław równie serdecznie i ciepło przywitał licznie przybyłych pozostałych gości i parafian.

Po zakończonej mszy św wszyscy uczestnicy udali się na cmentarz parafialny, gdzie przy mogiłach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. wartę honorową pełnili żołnierze z V Batalionu Strzelców Podhalańskich. Modlitwy przy kwaterach żołnierzy września 1939 r. poprowadził ksiądz Stanisław Kondrak. Odbył się apel poległych i salwy honorowe w wykonaniu żołnierzy z V Batalionu Strzelców Podhalańskich. Żołnierze, goście i parafianie złożyli wieńce i wiązanki oraz zapalili znicze na mogiłach żołnierskich.

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

Niedziela:

  • godz. 8:00
  • godz. 10:00
  • godz. 12:00