Czerwcowe Czuwanie Maryjne

22 czerwca 2023, 21:55

head_img
Czerwcowe czuwanie modlitewne w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu
 
Na jednej z kart Ewangelii jest opis sceny z życia Chrystusa, w której przed męką zwraca się do Piotra i dwóch synów Zebedeusza - „Zostańcie tu i czuwajcie ze mną”. Uczniowie jednak nie byli w stanie pokonać ludzkiej słabości i zasnęli. Chrystus wraca, zastaje ich śpiących i czyni im wyrzut - „Czy nie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną?”, po czym dodaje „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.
Ksiądz proboszcz Stanisław Kondrak, 14 czerwca o godzinie 18:30, w Sanktuarium Matki Bożej w Szczaworyżu powitał serdecznie i z wielką radością wszystkich przybyłych gości i parafian na 44 czuwanie modlitewne. Zaprosił do wspólnego czuwania w łączności z Matką Bożą.
 
Modlitwa, a szczególnie ta we wspólnocie porządkuje nasze życie wewnętrzne, naszą łączność z Bogiem, ale otrzymujemy też coś ekstra – ma niesamowity wpływ na nasze życie zewnętrzne. Stajemy się bardziej cierpliwi wobec innych, mniej oceniamy, a bardziej współczujemy. Powoli przestajemy się bać świata, zakłamania i agresji. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita Lwowa, w latach 1996 – 2005 był drugim osobistym sekretarzem Jana Pawła II. Tak wspomina ten czas - „Całe życie papieża było modlitwą. Dużo czasu codziennie spędzał w kaplicy. Wszystkie sprawy powierzał w modlitwie Bogu. Nigdy, nawet w czasie najtrudniejszych wydarzeń i sytuacji, nie panikował. Szukał rozwiązania w modlitwie, szedł do kaplicy i powierzał je Panu Bogu”.
Po modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele, uczestnicy czuwania wspólnie z ks. proboszczem Stanisławem Kondrakiem i ks. dr. Andrzejem Kwaśniewskim udali na modlitwę różańcową po dróżkach wokół świątyni. Rozważania tajemnic światła przygotowały i modlitwę prowadziły Róże Różańcowe ze Skotnik Dużych. Grupa rozmodlonych uczestników czuwania podążała za Wizerunkiem Matki Bożej niesionym przez Rycerzy Kolumba.
O godzinie 20:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia z udziałem 12 prezbiterów pod przewodnictwem ks. dr. Andrzeja Kwaśniewskiego. Podczas Liturgii Słowa, mieszkanki Skotnik Dużych odczytały słowo Boże, a następnie modlitwę wiernych. Psalm responsoryjny zaśpiewała Roksana, a wiersz o Eucharystii czytała Julka ze Skotnik Dużych.
 
W czasie homilii, ks. dr Andrzej Kwaśniewski powiedział, że wszystko co zrobiliśmy w trakcie tych 44 czuwań modlitewnych jest nam potrzebne do zabawienia naszych dusz. I tak, jak w czasie tych czuwań dajemy świadectwo naszej wiary, również w naszym codziennym życiu nie możemy się wstydzić Boga. Na koniec zachęcił, aby odważnie prosić Boga o to co nam jest potrzebne. Na zakończenie mszy św. o godzinie 21:00 w łączności z Jasną Górą wszyscy modlili się modlitwą Apelu Jasnogórskiego. Po błogosławieństwie ks. proboszcz Stanisław Kondrak zaprosił wszystkich aby przejść za ołtarz główny i oddać cześć relikwiom świętym, które tam się znajdują. Następnie wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę i zaprosił na kolejne czuwanie, które rozpocznie się o godzinie 18:30, 12 lipca.
 
Parafianie nie zapomnieli i tym razem również przynieśli Matce Bożej najpiękniejsze kwiaty ze swoich ogródków. To piękny wyraz wdzięczności Matce Bożej za opiekę, który wpisał się na stałe w tradycję czuwań modlitewnych, a dodatkowo pojawiły się też wianki uplecione z polnych kwiatów.
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

Niedziela:

  • godz. 8:00
  • godz. 10:00
  • godz. 12:00