Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

29 maja 2023, 23:20

head_img
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
 
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
 
Z wszystkich niewiast wybrana — Przyjdź i drogę wskaż.
Córo ludu Bożego — Do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna — Pokój światu daj.
 
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
 
Królowo ognisk rodzinnych — Przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico, wzorze prostych —Do Syna Twego nas prowadź.
Oblubienico cieśli — Pokój światu daj.
 
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
 
Królowo narodu naszego —Przyjdź i drogę wskaż.
Uciśnionych nadziejo —Do Syna Twego nas prowadź.
Światło łaknących prawdy.
 
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
 
Pociecho ludu biednego —Przyjdź i drogę wskaż.
Pani wszelkiej radości —Do Syna Twego nas prowadź.
Matko tkliwego serca — Pokój światu daj.
 
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
 
Dziewico, Matko Chrystusa —Przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico, Matko Kościoła —Do Syna Twego nas prowadź.
Dziewico, Matko ludzi — Pokój światu daj.
 
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
 
Matko przez Syna nam dana —Przyjdź i drogę wskaż.
Matko, która nas słuchasz —Do Syna Twego nas prowadź.
Ty nas zawsze rozumiesz — Pokój światu daj.
 
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
 
Dziewico z nami idąca —Przyjdź i drogę wskaż.
Historii świata promieniu —Do Syna Twego nas prowadź.
Pośredniczko najlepsza — Pokój światu daj.
 
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
 
Matko ludzi bezdomnych —Przyjdź i drogę wskaż.
Matko prześladowanych —Do Syna Twego nas prowadź.
Matko dzieci wzgardzonych — Pokój światu daj.
 
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

Niedziela:

  • godz. 8:00
  • godz. 10:00
  • godz. 12:00