Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego

02 czerwca 2023, 06:05

head_img
Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego
 
Jesz­cze się kie­dyś roz­smu­cę,
Jesz­cze do Cie­bie po­wró­cę,
Chry­stu­sie...
Jesz­cze tak strasz­nie za­pła­czę,
Że przez łzy Cie­bie zo­ba­czę,
Chry­stu­sie...
I taką wiel­ką ża­ło­bą
Będę się ża­lił przed Tobą,
Chry­stu­sie,
Że duch mój przed Tobą klęk­nie
I wte­dy - ser­ce mi pęk­nie,
Chry­stu­sie...
Julian Tuwim
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA

Niedziela:

  • godz. 8:00
  • godz. 10:00
  • godz. 12:00